تبلیغات اینترنتیclose
ناودان : چون در شب ِ سرد و تیره بارد (فریدون توللی)
پیچک ( فریدون توللی )
شعر و ادب پارسی
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 25 بهمن 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

ناودان

 


چون در شب ِ سرد و تیره بارد
آن ابر سیه ز آسمان ها

در گوش ِ دلم ، چه دلکش افتد
آهنگ ِ خروش ِ ناودان ها !

گویی ، ز گذشتگان پیامی است
در زاری ِ آن گذشته پیوند :

آوازه ی خفتگان ِ خاموش
افسانه ی رفتگان ِ دلبند !

تا کودکیم به نغمه ، آن بانگ
واپس برد ، از شکنج ِ پیری

آنگونه که دست ِ مهر ِ مادر
لغزد به سرم ، به دلپذیری

او بر سر ِ من ، خمیده چون بید
من خفته به گاهواره ، بر پشت

افسانه به لب ، فشانده گیسو
در کاکل ِ من ، دواند انگشت !

خندم من و ، در تنم به هر سو
پوید به ترانه ، دست ِ نرمش

تا درکشدم به خواب ِ شیرین
آوازه ی لای لای ِ گرمش !

باران ه خروش و من در آن یاد
سرگشته تر از سی ، به دریا

کمکم ، بردم به نوجوانی
دنباله ی آن خجسته رویا !

اینک ، منم آن پلنگ ِ مغرور
کز زخم ِ نهفته ، در خروشم

مینالم و ، درشکنج اندوه
آواز ِ پدر ، رسد به گوشم

دلسوز من است و ، اندر آن عشق
پندم دهد ، از سپید مویی

من در بر ِ او ، نشسته آرام
دل در تپش ، از بهانه جویی !

صد تجربه ، ریزدم به دامان
باشد که رها کند ، ز دامم

دردا ! که من از فسون ِ آن عشق
بر آتش ِ پند ِ پخته ، خامم !

باران به خروش و ، من در آن یاد
هر دم شده پرفشان ، به شاخی

گه نغمه زنان ، به سبز کشتی
گه ناله کنان ، به دیو لاخی !
اینک ، منم آنکه گشته جانش

اندر غم ِ بینوا ، گدازان
تا بشکند آن طلسم ِ بیداد

افتاده به دام ِ فرقه سازان !
او خامه زنان ، به دشت ِ پیکار

یاران شده بهره مند ِ نامش !
وندر پس ِ بس فریب و تاراج

بسپرده ، به تیغ ِ انتقامش
باز از پدر ، این ندا خروشد

در گوش ِ بلا کشیده فرزند
کای ساده دل ! آنچه با تو گفتم

نشنیدی و بر تو ، حلقه شد بند !
با زمزمه بر دلم زند چنگ

آن چک چک ِ ناودان ، دگر بار
وز جنبش ِ عنکبوت ِ رؤیا
صد خاطره در سرم ، تند تار !

اینک منم ، آنکه سال ِ عمرش
بگذشته بسی ، ز مرز ِ پنجاه

او زخمی ِ رهنورد ِ این برف
گرگان ز پیَش ، به زوزه همراه

مینالد و ، از مغاک ِ آن گور
مادر ، دهدش ندا ، به زاری

کای کودک من بیا ، که باز است
آغوش ِ منت ، به غمگساری

چون ابر ِ سیه ، به شام ِ اندوه
پوشد رخ ِ تار ِ آسمان را

شادم که به کام ِ دل ، نهم گوش
آن چک چک ِ نغز ِ ناودان را !
 

 

فریدون توللی

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار توللی دفتر ششم, | بازديد : 489